Johanne Larsen - Karstoft Mark

Indstilling til Kongenshus mindepark for hedens opdyrkere.

Undertegnede privatmand foreslår nævnte nærmere omtalte Johanne Larsen optaget i fortegnelsen over de hedeopdyrkere og særlig fortjente hedesagsmænd fra perioden 1850-1950, hvis navne bør erindres i mindeparken. Johanne Larsen, født 28. november 1846 i Vester sogn, Vejle Amt. Død 12. juli 1941 i Skarrild sogn, Ringkøbing Amt. Gift med Jens Christian Pedersen, født 29. december 1835 i Skarrild sogn, Ringkøbing Amt. Død 23. februar 1911 i Skjærlund, Brande sogn, Vejle Amt.

Redegørelse for Johanne Larsens arbejde og indsats i hedesagen, se nedenstående beretning. Indstillingen foretages af Hans Peter Hansen i Herning. Protokol-nr.:  B 471.

Redegørelse for Johanne Larsen arbejde og indsats i hedesagen:

Johanne var fra et meget fattigt hjem. ”De’ wa trøt ti’er”, som hun sagde. Faderen var drikfældig og moderen svagelig. Hun var eneste barn. Da hun kom i skole, blev hun ræd for læreren, der truede med klø, når de ikke kunne deres lektier og hun lærte ikke noget der. Da hun skulle gå til præst, gik læreren ud fra, at hun intet kunne og heller intet kunne lære. Men præsten var en forstående mand og følgen blev, at Johanne nr. 1 ved konfirmationen. Derefter tjente hun i tre år på en stor gård i Ilved. I hendes hjem havde de haft en ko, ”men den gik hi’el ud” som hun sagde. Så kom til at tjene i Givskud i andre tre år og da købte hun en ko til sine fattige forældre. Koen kælvede og Johanne kørte kalven hjem på en trillebør og trak koen ved siden af. Hvem der blev glad, var moderen, der nu atter kunne malke deres egen ko. På et marked i Kollemorten blev hun kendt med Jens Christian Pedersen fra Egebjerg i Skarrild. De blev gift 26. juli 1867 i Givskud og købte i 1871 40 tønder land, sort hede i Skjærlund, Brande sogn og indtil Skarrild sogneskel og der boede Johanne i 63 lange år. De gravede dem ind i en banke, lavede et firkantet hul med rafter og flade tørv over som tag og der boede de den første sommer sammen med en ko, som mandens broder havde overladt dem. Så lånte de et par studekalve til at ælte ler med og nu byggede et bedre hus, som de stampede op af ler med iblandet lyng. Huset stod forresten endnu, da jeg besøgte Johanne i 1939. Hun pegede på et fotografi af huset og sagde: ”Ja der har a tosken manne tønder ku’en aw”. Manden havde taget skade i krigen i 1864, de senere år var han meget simpel og de sidste syv år nærmest sindssyg. Men de første år hjalp han dog Johanne med at kaste mergel. Hun brækkede ene de 40 tønder land hede op, pløjede, såede, høstede og så fik hun efterhånden 10 børn, så det blev et liv i slid. Ofte kneb det med føden. Hun kogte f.eks. kål på grønne kartoffeltoppe med en brødskarpe i, da de intet kød havde og hun brugte rølliker og pors i stedet for humle, som de ikke havde råd til at købe. Et år avlede de kun fire skæpper rug og det var ikke meget til mange munde; men efter at de havde fået merglet, kom de til at avle godt. I 1904, da overlod de hjemmet til deres yngste søn, havde de 18 høveder hvoriblandt fire stude. De gamle blev ved med at bo der og manden døde i 1911. Sønnen skulle kun give 1800 kroner for hjemmet; men han klarede den ikke, trods moderen sled til den sidste dag. Hun mugede i kostalden, hun malkede køerne og det hændte at en ko sparkede til hende, så hun trimlede; men hun rejste sig og tog fat igen og i mellemstunder kunne man se de 80 årrige kone ligge og kravle i kartoffelmarken.

Så blev der holdt auktion over gården. Den gik, Johannes surt tjente skillinger gik med og på auktionsdagen drog den gamle, hårdt prøvede kvinde bort fra det hjem, hvor hun i en menneskealder havde lagt sine bedste kræfter. Mager og forkommen kom hun sig hin dag ind hos sin datter og svigersøn i Karstoft i Skarrild. Der kom hun efterhånden atter til kræfter og der døde hun i 1941, 95 år gammel.

| Svar

Nyeste kommentarer

06.06 | 19:49

Sjovt at følge sporene fra sin mors slægt helt tilbage til gør 1668..., hold da op et stort arbejde du har udført, og som vi er mange der kan nyde glæde af, tak

06.06 | 17:54

Hvor er det en fantastisk opgave, du har arbejdet med...
Jeg er stor beundrer..😃

01.02 | 18:08

Hej Marianne
Nu er jeg kommet til egen matrikel, jeg kigger lige indenfor her.
VH. Birthe Trædholm

22.10 | 17:28

Hvor er det en festlig side du har lavet med smukke farver og indlæg. Det er en ren fornøjelse at sidde og læse dine info selvom jeg ikke kender dig.